Ürituste kalendri planeerimine

 

Infosüsteem on mõeldud spordiürituste ja muude sarnaste ajakavade planeerimiseks. Eelduseks on, et on olemas teatud ressursid (n. staadionid, platsid, ruumid; ressursside kasutajad, jne.) mida oleks vaja võimalikult optimaalselt kasutada- et kõik üritused saaksid ilma konfliktideta toimuda.

Tegemist on eelkõige personaalarvutile mõeldud tarkvaraga mistõttu on igaühel seda lihtne installeerida ja kasutada. Ei ole vaja spetsiaalseid andmebaasi servereid ega www serverit. Vajaduse korral on võimalik grupitöö lokaalvõrgus või siis kasutamine üle interneti.

Soovi korral oleme valmis antud süsteemi kohandama vastavalt teie vajadustele, et sellest võiks saada Teie IT lahendus.
Optimeerimisülesande olemusest

Vaatame kooli tunniplaani näidet. Ressurssideks (mida tuleb oskuslikult ja säästlikult kasutada!) oleksid meil klassiruumid ja õpetajad. Kuna ruume ja õpetajaid on vähe ja tunde on palju siis olemegi probleemi ees kuidas kõik tunnid õpetajate ja klasside vahel nii planeerida et konflikte e. kattuvusi ei tekiks. Samuti on kitsenduseks see, et õpilaste tunnid peavad toimuma järjest- s.t. ei tohi olla "auke" kahe tunni vahel. Samuti oleks soovitav (kuigi mitte hädavajalik), et õpetajate tunnid toimuksid järjest, ilma aukudeta.

Loomulikult leidub palju teisi optimeerimisülesandeid mis sobivad antud süsteemi optimeerimismootorile:  
  • lühima (opitmaalseima) tee leidmine 
  • aktsiate kursi ennustamine
  • autovedude optimeerimine
  • võistluskalender (spordiala jaoks)
  • optimaalne materjali kasutus
  • jne.

Kokkuvõttes: kui meil on mingid piiratud ressursid  ja nende kasutamiseks kitsendavad tingimused ning tulemuse hindamise kriteerium, siis saamegi rääkida  optimiseerimisülesandest. Optimaalse lahenduse all mõistame tavaliselt seda, et kõik kitsendavad tingimused on rahuldatud ja samas etteantud kriteerium(id) on kas maksimaalne või minimaalne (näiteks lahenduse rahaline maksumus on minimaalne või siis saadav kasum maksimaalne).

 

Tarkvara võimalused

  • Ressurside (n. staadionid) andmete haldamine (st. sisestamine, muutmine, kustutamine)
  • Osalejate andmete haldamine
  • Kalendri haldamine.
  • Optimaalse kalendri leidmine

 

Kasutamise üldpõhimõtted

Töös vajaminevad lähteandmed (n. ruumide, isikute jm. andmed) on soovitav eelnevalt sisestada- see tagab edaspidi sujuva  töö. Vajaduse korral saab puuduvaid lähteandmeid "käigupealt lisada", s.t paralleelselt kalendri  sisestusvormiga saab lahti võtta algandmete vormid.

Spordiürituste kalender

Kui lähteandmed on sisestatud võime asuda kalendrit looma e. mänge sisestama. Sisestame osalevate meeskondade nimed, mängu toimumise aja. Programm valib automaatselt mängu toimumise kohaks võõrustaja meeskonna staadioni (seda on võimalik vajaduse korral muuta). Mänge on võimalik lukustada, st. öelda, et programm automaatselt ei tohi nende mängude atribuute (n. toimumise aega) muuta. Seega saab olulisemate sündmuste ajad ette ära määrata. Kui kalendri toorik on olemas võib programm asja kallale asuda. Kõigepealt kontrollitakse ega ei ole fikseeritud mängude konflikte e. kattuvusi jne. Kui leidub, palutakse kasutajal midagi ette võtta. Kasutaja võib määrata n. teise toimumise aja või hoopis mängu lukustuse maha võtta (vabalt manipuleeritavaks teha)- annab sellega programmile vabad käed parima lahenduse planeerimisel. Programm nimelt suudab tervet kalendrit paremini hõlmata ja mitmeid erinevaid tingimuste kombinatsioone läbi proovida.

 © OptiPro tarkvara OÜ 2017