Kliendihaldus

 

Grupitöö tarkvara OptiPro hooldus 2019 on mõeldud hooldus- või teenustöid teostavale firmale.

Andmeid hoitakse andmebaasi serveris ja andmete poole pöördutakse arvutisse paigaldatava programmi e. tarkvara abil. Kasutajaliides tagab märkimisväärse mugavuse andmete haldamisel. SQL andmebaas asub serverimajutuses, seda hooldavad spetsialistid. Süsteem on mõeldud töötamiseks üle interneti. Seega on lihtne n. ära siduda firma eraldi asuvad kontorid.

Vajalik on operatsioonisüsteemi Windows 10/8/7/XP olemasolu arvutis. 

 Kasutajaliidese näidisvorm.

Tarkvara kasutamine on lihtne, piisab tavapärasest arvuti kasutamise kogemusest.

Programmi paigaldamiseks tuleb arvutisse laadida installatsioonifail HooldusProSetup.  Seejärel teha topeltklõps sellel failil. Nüüd küsib windows kas te soovite selle faili käivitada. Edasi küsitakse parooli, mille saate kui saadate emaili oma ettevõtte andmetega. Peale tarkvara paigaldamist tekib ekraanile uus ikoon, millest saate programmi käivitada. Esmakordsel käivitamisel paigaldatakse arvutisse nn. andmebaasi draiver. Lubage siis windowsil seda paigaldada. Edaspidi ilmub käivitamisel juba sisse logimise ekraanivorm. Seejärel saate asuda proovima näidisandmetega.

Pakume tuge infosüsteemi juurutamisel ja kasutamisel. Soovi korral oleme valmis antud süsteemi kohandama vastavalt teie vajadustele, et sellest võiks saada Teie IT lahendus.

 
Kontakt:
Eero Ivask
Tel. 56 651645

OptiPro tarkvara OÜ


Tarkvara võimalused

 • Kliendi andmete haldamine (st. sisestamine, muutmine, kustutamine, päringud)
 • Kliendi kontaktisikute e. tellijaisikute haldamine
 • Kliendi objektide haldamine.
  Üks klient võib olla teise kliendi objekt e. hallatav (nt. korteriühistu on klient ja objektideks üksikud korterid). Objektile saab sisestada samu andmeid mis tavalisele kliendile. Objektide nimekirja vaatamine. Objektide nimekirjast mingi objekti valimine võimaldab navigeerida meid huvitava objekti andmete juurde.
 • Tellimuste haldamine
  • tellimuse üldandmete haldamine
  • teostatud tööde nimekirja haldamine
  • kasutatud materjalide nimekirja haldamine
  • töö teostajate objektil viibimiste registreerimine
  • dispetserite märkuste nimekirja haldamine
 • Tööde algandmete haldamine
 • Materjalide algandmete haldamine
 • Kliendi või klientide alamhulgaga leidmine (filter)

  Otsingu kriteerimid:
  - kliendi nimi
  - aadress
  - pooleli olevad tööd
  - jne.

 • Ühe kliendi tellimuste alamhulgaga töötamine (filter)

  Kriteeriumid:
  - ajavahemik
  - jne.

 • Mitmesugused päringud ja väljatrükid (akt, töökäsk, toodanguaruanded, jne.)
 • Igal kasutajal on oma kasutajanimi ja parool


Kasutamise üldpõhimõtted

Töös vajaminevad lähteandmed (n. tööde ja materjalide andmed, klientide andmed, firma töötajate andmed, jne.) on soovitav eelnevalt sisestada- see tagab sujuva klienditeeninduse edaspidi.

Vajaduse korral saab puuduvaid lähteandmeid "käigupealt lisada", s.t paralleelselt kliendi andmete sisestusvormiga saab lahti võtta algandmete (n. tööde ja materjalide vormid). Kui vaja, võib töötada korraga ka mitme kliendi/tellimuse andmete vormi.

Uue kliendi puhul täidetakse kõigepealt tema püsiandmed andmed, seejärel saab sisestada kliendi tellimuse.

Töötades klientide valikuga (n. kõik pooleliolevad tööd) saab nuppudega "järgmine", "eelmine" liikuda uue kliendi ja tema tellimuse andmete "juurde".


Töö tellimusega

Dispetser sisestab tellimuse põhiandmed, sisestamise kuupäev ja dispetseri nimi lisatakse automaatselt (muuta ei saa)

Kui töö on tehtud, täidab dispetser tööde/materjalide nimekirjad. Arvuti lisab automaatselt dispetseri nime ja kuupäeva.

Tellimus kontrollitakse üle (n. juhataja). Kontrollija isik ja kuupäev sisestatakse automaatselt kui vajuta vastavat nupukest (kontrollimise fakti fikseerimine)

Tellimuse arve saadetakse kliendile. Arve saatja fikseerib selle fakti vajutades tellimuse vormil vastavat nupukest. Saatja isik ja kuupäev sisestatakse automaatselt.

Muuta saab eelnevalt kirjeldatud andmeid ainult andmete sisestaja ise või siis volitatud isikud kellele on programmis omistatud vastav õigus (n. juhataja). Muutmise korral jääb kehtima viimane kuupäev ja muutja nimi.

Programm võimaldab leida kõik maksetähtaja ületanud tellimused (kliendid). Tähtaja pikkust saab üldandmetes muuta. Maksetähtaja ületanud kliendi üldandmete lehekuljele ilmub "linnuke" kui leidub maksmata arveid.

 © OptiPro tarkvara OÜ 2019