Ajakavade planeerimise tarkvara

 

Infosüsteem Sheduler Plus on mõeldud tunniplaanide ja muude sarnaste ajakavade planeerimiseks. Eelduseks on, et on olemas teatud ressursid (n. ruumid, töötajad, jne.) mida oleks vaja võimalikult optimaalselt kasutada ja hallata- et lahendus oleks mingi etteantud kriteeriumi järgi parim.

Tegemist on eelkõige personaalarvutile mõeldud tarkvaraga mistõttu on igaühel seda lihtne installeerida ja kasutada. Ei ole vaja spetsiaalseid andmebaasi servereid ega www serverit. Vajaduse korral on võimalik grupitöö lokaalvõrgus või siis kasutamine üle interneti.

Soovi korral oleme valmis antud süsteemi kohandama vastavalt teie vajadustele, et sellest võiks saada Teie IT lahendus.


Optimeerimisülesande olemusest

Vaatame kooli tunniplaani näidet. Ressurssideks (mida tuleb oskuslikult ja säästlikult kasutada!) oleksid meil klassiruumid ja õpetajad. Kuna ruume ja õpetajaid on vähe ja tunde on palju siis olemegi probleemi ees kuidas kõik tunnid õpetajate ja klasside vahel nii planeerida et konflikte e. kattuvusi ei tekiks. Samuti on kitsenduseks see, et õpilaste tunnid peavad toimuma järjest- s.t. ei tohi olla "auke" kahe tunni vahel. Samuti oleks soovitav (kuigi mitte hädavajalik), et õpetajate tunnid toimuksid järjest, ilma aukudeta.

Loomulikult leidub palju teisi optimeerimisülesandeid mis sobivad antud süsteemi optimeerimismootorile:  
  • lühima (opitmaalseima) tee leidmine 
  • aktsiate kursi ennustamine
  • autovedude optimeerimine
  • võistluskalender (spordiala jaoks)
  • optimaalne materjali kasutus
  • jne.

Kokkuvõttes: kui meil on mingid piiratud ressursid  ja nende kasutamiseks kitsendavad tingimused ning tulemuse hindamise kriteerium, siis saamegi rääkida  optimiseerimisülesandest. Optimaalse lahenduse all mõistame tavaliselt seda, et kõik kitsendavad tingimused on rahuldatud ja samas etteantud kriteerium(id) on kas maksimaalne või minimaalne (näiteks lahenduse rahaline maksumus on minimaalne või siis saadav kasum maksimaalne).


Tarkvara võimalused

  • Ruumide andmete haldamine (st. sisestamine, muutmine, kustutamine, päringud)
  • Töötajate andmete haldamine
  • Ajakava e. tunniplaani haldamine.
  • Optimaalse tunniplaani leidmine

 

Kasutamise üldpõhimõtted

Töös vajaminevad lähteandmed (n. ruumide, isikute jm. andmed) on soovitav eelnevalt sisestada- see tagab edaspidi sujuva  töö. Vajaduse korral saab puuduvaid lähteandmeid "käigupealt lisada", s.t paralleelselt ajakava  sisestusvormiga saab lahti võtta algandmete vormid. Uue töötaja puhul täidetakse kõigepealt tema püsiandmed, seejärel saab teda määrata ajaplaanis mingit tegevust teostama.

Tunniplaan

Kui lähteandmed on sisestatud võime asuda tunniplaani looma e. tunde (sündmusi) sisestama. Sisestame tunni nimetuse, toimumise aja, kui vaja määrame toimumise perioodilisuse (n. iga nädal, kordade arv nädalas, jne), valime õpetaja e. inimese kes antud sündmusega peab tegelema. Peale sellist sissekannet kontrollib programm kas selline kanne on võimalik.
Kui ei, st. sündmus kattub juba mingi muu sündmusega või on inimene hõivatud, siis antakse sellest kasutajale märku ning pakutakse võimalus sissekannet korrigeerida. Kasutajal on ka võimalus osa tingimusi määramata jätta. Näiteks toimumise kellaaeg, nädalapäev jne. Seega jätab kasutaja programmile "vabad käed" parima lahenduse planeerimisel. Programm suudab tervet tunniplaani paremini hõlmata ja mitmeid erinevaid tingimuste kombinatsioone läbi proovida.

 © OptiPro tarkvara OÜ 2017